FANDOM


ELDER KAI


Thum 1003970 1

FUSION ZAMASU


TURZamasu SSRZamasu Merged Zamasu

GRAND SUPREME KAI


Thumb 6469

KIBITO


Thum 1003460 1

KIBITO KAI


Thum 1003470 1

SUPREME KAI


Thum 1003480 1

SUPREME KAI OF TIME


Thum 1005510 1

ZAMASU


Thum 1009510 Thum 1009160